Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ένα μονωμένο σύστημα.


Δύο σώματα Α και Β με μάζες m1=4kg και m2=1kg αντίστοιχα, βρίσκονται στις άκρες συσπειρωμένου ιδανικού ελατηρίου, αμελητέας μάζας, δεμένες με νήμα, σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Κόβουμε το νήμα και τα σώματα αρχίζουν να κινούνται. Σε μια στιγμή t1 το ελατήριο έχει συσπείρωση 4cm και το σώμα Α έχει ταχύτητα μέτρου υ1=0,5m/s. Αν η σταθερά του ελατηρίου είναι k=100Ν/m, να βρεθούν για την στιγμή t1:        
i)   Η ταχύτητα του σώματος Β.   
ii)  Η επιτάχυνση κάθε σώματος.
iii) Η συνολική ενέργεια που έχει προσφέρει στα σώματα το ελατήριο, μέχρι τη στιγμή t1.

Απάντηση:
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου