Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Ένα σώμα διαγράφει κατακόρυφο κύκλο.


Ένα σώμα μάζας 0,2kg διαγράφει κατακόρυφο κύκλο, κέντρου Ο, δεμένο στο άκρο αβαρούς νήματος μήκους L=1m, όπως στο σχήμα. Το σώμα έχει ταχύτητα υ1=4m/s στο ανώτερο σημείο Α της τροχιάς του.
i)    Να βρεθεί η τάση του νήματος στη θέση Α.
ii)   Να βρεθεί επίσης η τάση του νήματος:       
   α)  στην οριζόντια θέση Β και         
   β) στο κατώτερο σημείο Γ.
iii)  Ποιος ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου της ταχύτητας του σώματος στις θέσεις Β και Γ;
Δίνεται g=10m/s2.

1 σχόλιο: