Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Ισορροπία - κυκλική κίνηση και η τάση του νήματος

Ένα σώμα βάρους 40Ν ισορροπεί όπως στο σχήμα δεμένο με δύο νήματα, το ένα (Α) που σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφο και το άλλο (Γ) οριζόντιο.
Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
i) Η τάση Τ του νήματος Α έχει μέτρο μεγαλύτερο από 40Ν.
ii) Αν κόψουμε το οριζόντιο νήμα, τότε αμέσως μετά η τάση του νήματος Α, έχει μέτρο μικρότερο από 40Ν.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου