Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Ένα test κυκλική-βαρύτητα

Στο σχήμα βλέπετε τον  δίσκο ενός πικάπ, ένα σημείο Β στην περιφέρειά του, που έχει ταχύτητα  υ και ένα σημείο Α, στο μέσο της ακτίνας ΟΓ.  
i)   Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
         α) Η ταχύτητα υ του σημείου Β είναι σταθερή.         
         β) Τα σημεία Α και Β έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα.      
         γ) Το σημείο Β έχει διπλάσια συχνότητα από το Α.  
         δ) Το σημείο Α έχει επιτάχυνση κάθετη στην ακτίνα ΟΑ.        
ii)  Να σχεδιάστε την ταχύτητα του σημείου Α και να εξηγείστε γιατί είναι διαφορετική από την ταχύτητα του σημείου Β. 
iii) Σχεδιάστε τις επιταχύνσεις των σημείων Α και Β. Ποια είναι μεγαλύτερη και γιατί;
Δείτε όλο το test  από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου