Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Ορμή και ρυθμός μεταβολής της ορμής.

Ένα σώμα μάζας m=2kg εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με ταχύτητα υ=5m/s σε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας R=10m.
i) Υπολογίστε την ορμή του σώματος στη θέση Α.
ii) Η ορμή του σώματος παραμένει σταθερή ή όχι;
iii) Βρείτε την μεταβολή της ορμής του σώματος μεταξύ των θέσεων Α και Γ.
iv) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος στη θέση Α;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου