Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Πότε θα ανασηκωθεί ο δακτύλιος;

Δύο ίδιοι μικροί κρίκοι μάζας m ο κάθε ένας είναι περασμένοι μέσα από
το σύρμα ενός δακτυλίου μάζας Μ και ακτίνας R που είναι κατακόρυφος,
ακίνητος και στηρίζεται σε οριζόντιο δάπεδο.
Η εσωρερική διάμετρος κάθε κρίκου είναι λίγο μεγαλύτερη από το πάχος
του σύρματος του δακτυλίου.
Αν οι κρίκοι αφεθούν να κινηθούν από το ανώτατο σημείο του δακτυλίου
χωρίς τριβές (με αντίθετη φορά) να βρεθεί πότε θα ανασηκωθεί ο
δακτύλιος από το δάπεδο.
Δίδεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g και M/m=2/3.
Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου