Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Διατήρηση της ορμής στην κρούση δύο σωμάτων. Πείραμα στο χαρτί.


Στη χρονοφωτογραφία φαίνονται τα διαδοχικά στιγμιότυπα της κίνησης - κρούσης μιας σφαίρας Α, με αρχικά ακίνητη σφαίρα Β, ίσης μάζας 0,1 Kg.
Τα στιγμιότυπα είναι κάθε 1/50 s το ένα από το άλλο, η κλίμακα σε cm.
Αντλώντας πληροφορίες από τη χρονοφωτογραφία, (και από τα δεδομένα)
να βρεθούν:
1) Το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας Α πριν την κρούση.
2) Το μέτρο της ορμής της σφαίρας Α πριν την κρούση.
3) Η ταχύτητα και η ορμή της σφαίρας Β πριν την κρούση.
4) Η ορμή του συστήματος των δύο σφαιρών πριν την κρούση.
5) Η ταχύτητα και η ορμή της σφαίρας Α μετά την κρούση.
6 Η ταχύτητα και η ορμή της σφαίρας Β μετά την κρούση.
7) Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας Α στην κρούση.
8) Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας Β στην κρούση.
9) Τι συμπέρασμα προκύπτει από τα (7) και (8);
10) Σχεδίασε τα διανύσματα της ορμής και της μεταβολής της ορμής για κάθε σφαίρα.
11) Αν η διάρκεια της κρούσης ήταν 0, 001s υπολόγισε τη μέση δύναμη που δέχτηκε κάθε σφαίρα στην κρούση.
12) Υπολόγισε την ορμή του συστήματος των δύο σφαιρών μετά την κρούση. Τι συμπεραίνεις;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου