Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Ένα Test στη Δυναμική-κατακόρυφη βολή.


Ένα σώμα μάζας 3kg ηρεμεί στο έδαφος. Σε μια στιγμή t0=0, ασκούμε πάνω του, μέσω νήματος, μια σταθερή κατακόρυφη δύναμη μέτρου F=42Ν, με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίζει να ανέρχεται. Τη χρονική στιγμή t1=5s το νήμα κόβεται.
i)      Με πόση επιτάχυνση κινήθηκε το σώμα για όσο χρόνο του ασκήθηκε η δύναμη F;
ii)    Σε πόσο ύψος από το έδαφος βρισκόταν το σώμα τη στιγμή που κόπηκε το νήμα;
iii)  Ποιο είναι το μέγιστο ύψος στο οποίο θα φτάσει το σώμα;
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.
Μονάδες 8+5+7=20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου