Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Ισορροπία δύο σωμάτων.

Δύο σώματα Α και Γ με μάζες 3kg και 1kg αντίστοιχα, κρέμονται με αβαρή νήματα όπως στο σχήμα. Αν g=10m/s2:

Α. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
  1. Το σώμα Α δέχεται δύο δυνάμεις. Την έλξη της Γης, που είναι 30Ν και την αντίδρασή της προς τα πάνω επίσης μέτρου 30Ν.
  2. Το σώμα Γ δέχεται τρεις δυνάμεις. Το βάρος του, το βάρος του σώματος Α και την τάση του πάνω νήματος.
  3. Η τάση του νήματος που συνδέει τα δύο σώματα έχει μέτρο 30Ν.
  4. Η τάση του πάνω νήματος είναι ίση με 10Ν.
Β.   Σε μια στιγμή κόβουμε το πάνω νήμα και το σύστημα πέφτει ελεύθερα. Αν αγνοήσουμε την αντίσταση του αέρα, τότε η τάση του νήματος που συνδέει τα δύο σώματα στην διάρκεια της πτώσης είναι:
  1. μηδέν.
  2. ίση με το βάρος της σφαίρας Α.
  3. ίση με την διαφορά των δύο βαρών.
  4. ίση με το άθροισμα των βαρών των δύο σωμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου