Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

1ος Νόμος του Νεύτωνα. Μια ερώτηση.

Το σώμα Α του σχήματος είναι ακίνητο, ενώ το Β κινείται με  σταθερή ταχύτητα υ . 

Σε ποιο από τα δύο σώματα η συνισταμένη δύναμη είναι μεγαλύτερη;    

2 σχόλια: