Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Ελαστική παραμόρφωση και νόμος του Ηοοke.

Πραγματοποιήσαμε το παρακάτω πείραμα. 
Στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου κρεμάμε μικρά βάρη και μετράμε το μήκος του ελατηρίου. Οι τιμές για το μήκος του ελατηρίου σε συνάρτηση με το βάρος που έχουμε αναρτήσει δίνονται στον παρακάτω πίνακα.
i)   Να συμπληρωθεί η τελευταία στήλη του πίνακα για την επιμήκυνση του ελατηρίου.
ii)  Να γίνει το διάγραμμα της δύναμης που ασκείται στο ελατήριο (ίση με το βάρος που κρέμεται) σε συνάρτηση με την επιμήκυνση του ελατηρίου.
iii) Να υπολογισθεί η σταθερά του ελατηρίου.
iv) Κρεμάμε στο άκρο του ελατηρίου ένα σώμα Α άγνωστου βάρους και το μήκος του ελατηρίου γίνεται 19cm. Πόση δύναμη ασκεί το σώμα Α στο ελατήριο;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου