Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Ένα σώμα κινείται κατά μήκος του άξονα x και για t=0 περνά από το σημείο Α στη θέση x0=16m έχοντας ταχύτητα μέτρου 10m/s και επιτάχυνση μέτρου 2m/s2 με κατευθύνσεις όπως στο σχήμα.

i)   Ποια χρονική στιγμή το σώμα σταματά την κίνησή του προ τα αριστερά.
ii)  Ποιες χρονικές στιγμές το σώμα περνά από την αρχή του άξονα (σημείο Ο);
iii) Να γίνει το διάγραμμα της θέσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο μέχρι τη στιγμή t1=10s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου