Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Μια απλή άσκηση στα διαγράμματα της Ε.Ο.Μ.

Δίνεται το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου (u−t) ενός σώματος, το οποίο ξεκινά τη χρονική στιγμή t0=0s από τη θέση x0=0m και κινείται ευθύγραμμα.α. Να χαρακτηριστούν με αιτιολόγηση τα είδη των επιμέρους κινήσεων.

β. Να υπολογιστεί η επιτάχυνση σε κάθε κίνηση και να γίνει το διάγραμμα επιτάχυνσης-χρόνου (α−t).

γ. Να υπολογιστεί η μετατόπιση του σώματος σε κάθε κίνηση.

δ. Να υπολογιστεί συνολική μετατόπιση και η μέση ταχύτητα στο χρονικό διάστημα 0s-30s. Ποιο είναι το φυσικό νόημα της μέσης ταχύτητας;

ε. Να γίνει το διάγραμμα θέσης-χρόνου (x−t).

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου