Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Διαγώνισμα Φυσικής. Κινηματική.

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε δρόμο που ταυτίζουμε με τον άξονα x και τη χρονική στιγμή t=0 περνά από σημείο Α με xΑ=10m και κινείται προς τα δεξιά (θετική κατεύθυνση) με ταχύτητα μέτρου 8m/s ενώ φρενάρει αποκτώντας σταθερή επιτάχυνση, με φορά προς τ’ αριστερά και μέτρο 2m/s2.
i)   Ποια χρονική στιγμή t1 θα σταματήσει το αυτοκίνητο;
ii)  Ποια η μετατόπισή του και ποια η θέση του τη στιγμή t1;
iii) Να κάνετε το διάγραμμα της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο μέχρι τη χρονική στιγμή t= 6s, σε βαθμολογημένους άξονες.
 Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου