Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Που θα ισορροπήσει;

Αβαρές  και μη εκτατό νήμα μήκους 2m, έχει τα άκρα του δεμένα στα σημεία Κ,Λ της οροφής, που απέχουν 1 m. Δαχτυλίδι μάζας m=0,2kg είναι περασμένο στο νήμα και το κρατάμε στο άκρο Κ. Αφήνουμε το δαχτυλίδι ελεύθερο να κινηθεί και μετά μερικές παλινδρομήσεις , και λόγω τριβών, ισορροπεί σε κάποια θέση.
1) Ποια η θέση ισορροπίας του δαχτυλιδιού;
2) Ποια η τάση του νήματος στη θέση ισορροπίας;
3) Πόση μηχανική ενέργεια μετατράπηκε σε θερμότητα .
4) Επαναλαμβάνουμε δένοντας το δεξιό άκρο του νήματος στο σημείο Μ του κατακόρυφου τοίχου, που απέχει από την οροφή απόσταση ΛΜ=0,5m.
Που θα ισορροπήσει τώρα το σώμα; Ποια η τάση του νήματος τότε;  Πόση  ενέργεια  μετατράπηκε σε θερμότητα;                Δίνεται  g=10m/s2 .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου