Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Τα έργα και οι μεταβολές της κινητικής ενέργειας.


Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ένα σύστημα δύο σωμάτων Α και Β που συνδέονται με ένα μη ελαστικό νήμα, σύρονται με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F, μέτρου F=4Ν. Σε μια στιγμή το σώμα Α, μάζας Μ=4kg, έχει ταχύτητα υ1=1,5m/s, ενώ μετά από μετατόπιση x1=2m η ταχύτητά του έχει αυξηθεί στην τιμή υ2=2m/s.
i) Να υπολογιστεί η ενέργεια που μεταφέρεται στο Α σώμα μέσω του έργου της  δύναμης F.
ii) Πόσο μεταβάλλεται η κινητική ενέργεια του Α σώματος κατά την παραπάνω μετακίνηση;
iii) Να υπολογιστεί το έργο της τάσης του νήματος που ασκήθηκε στο Α σώμα.
iv) Η κινητική ενέργεια του Β σώματος έχει:
α) παραμείνει σταθερή.
β) αυξηθεί κατά 3,5J.
γ) αυξηθεί κατά 4,5J.
δ) μειωθεί κατά 4,5J.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου