Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Η μηχανική ενέργεια και το σύστημα.


Δίνεται το σύστημα του διπλανού σχήματος, όπου το νήμα έχει αμελητέα μάζα και  σταθερό μήκος, το επίπεδο είναι λείο και η τροχαλία αβαρής. Το σώμα Α συγκρατείται στη θέση (1) σε ύψος 2y1 από το έδαφος. Σε μια στιγμή αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο και μετά από λίγο το σώμα Α περνά από τη θέση (2), σε ύψος y1.
Α) Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω προτάσεις, χρησιμοποιώντας κάποιες από τις λέξεις:
αύξηση, μείωση, αυξάνεται, μειώνεται, παραμένει σταθερή, μεγαλύτερη, μικρότερη, ίση.
α) Κατά την κίνηση από τις θέση (1) στη θέση (2), η κινητική ενέργεια του σώματος Α ………………., του σώματος Β …………………………. και του συστήματος των σωμάτων Α και Β ……… ……………….
β) Κατά την κίνηση από τις θέση (1) στη θέση (2), η δυναμική ενέργεια του σώματος Α …………………., του σώματος Β …………………………. και του συστήματος των σωμάτων Α και Β ……… ……………….
γ) Κατά την κίνηση από τις θέση (1) στη θέση (2), η μηχανική ενέργεια του σώματος Α …………………., του σώματος Β …………………………. και του συστήματος των σωμάτων Α και Β ……… ……………….
δ) Η  ……………. της κινητικής ενέργειας του Β σώματος είναι ……. από τη ………. της δυναμικής ενέργειας του συστήματος των σωμάτων Α-Β.
Β) να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
i) Το σώμα Α έχει μεγαλύτερη ενέργεια στην θέση (1) παρά στην θέση (2).
ii) Κάθε στιγμή το Β σώμα έχει τριπλάσια κινητική ενέργεια από το σώμα Α.
iii) Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του Α σώματος είναι ίση με mgy1.
iv) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του Α σώματος, είναι μικρότερη από mgy1.
v) Η κινητική ενέργεια του Β σώματος στη θέση (4) είναι ίση με ¾ mgy1.
vi) Το έργο της τάσης του νήματος που ασκείται στο Β σώμα από τη θέση (3) μέχρι τη θέση (4) είναι ίσο με ¾ mgy1.
ήΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου