Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Έργο και ισχύς με μεταβλητή δύναμη

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης  μ=0,5. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μεταβλητής οριζόντιας δύναμης F, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται με την μετατόπιση του σώματος όπως στο διάγραμμα.
i)  Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t1, όπου το σώμα έχει μετατοπιστεί κατά x1=5m.
ii) Για την παραπάνω χρονική στιγμή να βρεθούν:
α) Η (στιγμιαία) ισχύς της δύναμης F.
β) Ο ρυθμός με τον οποίο παράγεται θερμότητα εξαιτίας της τριβής.
γ) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος.
iii) Πόσο θα μετατοπισθεί το σώμα συνολικά;
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου