Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Άνοδος σώματος με μεταβλητή δύναμη

 Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί στο έδαφος. Το δένουμε με ένα νήμα και αρχίζουμε να το μετακινούμε κατακόρυφα προς τα πάνω, ασκώντας πάνω του (μέσω του νήματος) μια μεταβλητή δύναμη, το μέτρο της οποίας θα μεταβάλλουμε όπως στο σχήμα, με σκοπό να το ανεβάσουμε στην ταράτσα που βρισκόμαστε, σε ύψος 8m.

i)  Θα μπορέσουμε να ανεβάσουμε το σώμα στο επιθυμητό ύψος;
ii) Για τη στιγμή που το σώμα φτάνει σε ύψος h=4m, θέση Α, να βρεθούν:
α) Η ενέργεια που έχουμε προσφέρει στο σώμα, μέσω του νήματος.
β) Η δυναμική ενέργεια του σώματος.
γ) Η κινητική του ενέργεια.
iii) Μόλις το σώμα φτάσει στη θέση Α, αφήνουμε το νήμα, εγκαταλείποντας την προσπάθεια.
α) Σε πόσο ύψος από το έδαφος θα φτάσει το σώμα;
β) Με ποια ταχύτητα το σώμα φτάνει στο έδαφος;
Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα, η δυναμική ενέργεια του σώματος είναι μηδενική στην αρχική του θέση (στο έδαφος) και g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου