Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Συντηρητικές δυνάμεις και ΑΔΜΕ. Ένα φύλλο εργασίας.

Ο σωλήνας του σχήματος βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Μια μικρή σφαίρα μπορεί να κινείται χωρίς τριβές στο εσωτερικό του σωλήνα. Σε μια στιγμή η σφαίρα ξεκινά από τη θέση Α με αρχική ταχύτητα υ0.
Πόσο είναι το έργο του βάρους στην κλειστή διαδρομή ΑΓΔΕΑ;   
 W= ………
i)   Η ταχύτητα με την οποία επιστρέφει η σφαίρα στο σημείο Α είναι:
α)  υ < υ0       β)  υ = υ0          γ) υ >υ0
ii)   Αν το έργο του βάρους στη διαδρομή ΑΓΔ είναι WΑΓΔ= +20J, πόσο θα είναι τα έργα:
α)  WΔΕΑ= …………………    β) WΑΕΔ= ………………….
iii)   Αν το σώμα μεταφερθεί από το Α  στο Δ, πότε θα παραχθεί περισσότερο έργο από το βάρος, αν ακολουθήσει:
α) τη διαδρομή  ΑΓΔ            β) τη διαδρομή ΑΕΔ             γ)  παράγεται το ίδιο έργο.

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου