Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Κρούση σε κεκλιμένο επίπεδο

Το κεκλιμένο επίπεδο του σχήματος σχηματίζει γωνία φ=30ο με το οριζόντιο επίπεδο  και έχει μήκος d=4,25m . Κάποια χρονική στιγμή (που την θεωρούμε χρονική στιγμή  to=0) εκτοξεύουμε, προς τα πάνω, από τη βάση Α του κεκλιμένου επιπέδου σώμα Σ1 με αρχική ταχύτητα υο=10m/s. Ταυτόχρονα (την χρονική στιγμή to=0) αφήνουμε, από την κορυφή Β του κεκλιμένου επιπέδου, να ολισθήσει δεύτερο σώμα Σ2


Η συνέχεια  εδώ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου