Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Επιτρόχια και κεντρομόλος επιτάχυνση.

Ένα σώμα μάζας 2kg είναι δεμένο στο άκρο νήματος μήκους l=1m και διαγράφει κατακόρυφο κύκλο. Όταν το νήμα σχηματίζει γωνία θ=60° με την κατακόρυφο, το σώμα έχει ταχύτητα 2m/s.
 Για την θέση αυτή:
α) Ποια η κεντρομόλος επιτάχυνση;
β) Ποιο το μέτρο της τάσης του νήματος;
γ) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου της ταχύτητας;
g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου