Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Μεταβλητή δύναμη και τριβή

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σ’ οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε πάνω του μια μεταβλητή οριζόντια δύναμη της μορφής: 
F=0,5t + 6         (S.Ι.)
και παρατηρούμε ότι το σώμα αρχίζει να ολισθαίνει την χρονική στιγμή t1=8s. Σταθεροποιούμε από κει και πέρα   το μέτρο της δύναμης F (στην τιμή που είχε για t=8s) και παρατηρούμε ότι την χρονική στιγμή t2=12s το σώμα έχει μετατοπιστεί κατά 8m. Να βρεθούν οι συντελεστές στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου