Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Κίνηση σώματος σε ... κλειστή διαδρομή!


Σώμα μάζας m = 1 kg βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α λείου οριζοντίου δαπέδου. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκείται σταθερή κατακόρυφη δύναμη F με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να ανεβαίνει. Κάποια χρονική στιγμή t1 η δύναμη F καταργείται με αποτέλεσμα το σώμα ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα να επιστρέψει ξανά στο σημείο Α έχοντας τότε ταχύτητα μέτρου  m/s. Σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του σώματος το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητάς του έχει την ίδια τιμή. Αν g = 10 m/s2, να βρείτε:  

α. Το μέτρο της δύναμης F.

β. Την ενέργεια που προσφέρθηκε στο σώμα κατά τη διάρκεια της κίνησής του;

γ. Το συνολικό μήκος της διαδρομής που διένυσε το σώμα σε όλη του την κίνηση.

δ. Για πόσο χρονικό διάστημα το σώμα επιβραδυνόταν;

Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου