Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Όλα αρχίζουν και τελειώνουν… στο μηδέν!


Σώμα μάζας m = 1 kg είναι ακίνητο σε σημείο A (x = 0) οριζοντίου επιπέδου με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Κάποια χρονική στιγμή (t = 0) στο σώμα αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη , το μέτρο της οποίας δίνεται από τη σχέση F = 10 – x (F σε N και x σε m) με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να κινείται. Το σώμα σταματάει σε σημείο Γ του επιπέδου. Σε όλη τη διάρκεια της κίνησης η δύναμη δεν αλλάζει κατεύθυνση και το μέτρο της μέγιστης επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα είναι ίσο με 4 m/s2.

α. Πόση είναι η τιμή του συντελεστή τριβής ολίσθησης;

β. Πόση είναι η απόσταση ΑΓ;

γ. Πόση είναι η μέγιστη ταχύτητα που αποκτάει το σώμα κατά την κίνησή του στη διαδρομή ΑΓ;

δ. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με τη θέση του για τη συνολική κίνησή του.

ε. Η κίνηση του σώματος στη διαδρομή ΑΓ διαρκεί περισσότερο ή λιγότερο από 2 s; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

στ. Το σώμα σταματά στιγμιαία ή μόνιμα στο σημείο Γ; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Δίνεται g = 10 m/s2.
Η εκφώνηση ΕΔΩ και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου