Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

ΆΛΛΟ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Κ-x ..ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣF-x!


Σώμα μάζας m είναι ακίνητο σε σημείο οριζοντίου επιπέδου με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,25. Κάποια χρονική στιγμή t
= 0 το σώμα αρχίζει να κινείται. Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζεται η κινητική ενέργεια του σώματος σε συνάρτηση με τη θέση του. Στα πρώτα 10 m ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη 
F1, στα επόμενα 10 m ασκείται ακόμη μία σταθερή οριζόντια δύναμη F2 και στα τελευταία 10 m οι δυνάμεις F1 και F2 καταργούνται.

α. Πόσο είναι το μέτρο της τριβής ολίσθησης;

β. Πόσο είναι τα μέτρα των δυνάμεων F1 και F2 ;

γ. Πόση είναι η ταχύτητα του σώματος όταν βρίσκεται 25 m από το σημείο έναρξης της κίνησής του;

δ. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με την θέση του.

Δίνεται g = 10 m/s2.

Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου