Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Ερωτήσεις Β θέματος (Ι).

1. Στο διπλανό διάγραμμα βλέπουμε την γραφική παράσταση της επιτάχυνσης ενός σώματος, που αρχικά είναι ακίνητο, σε συνάρτηση με το χρόνο. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος αιτιολογώντας τις απαντήσεις  σας.
α. Από την χρονική στιγμή 0 → t1 η συνισταμένη δύναμη είναι σταθερή.
β. Από την χρονική στιγμή t1t2 η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν
γ. Από την χρονική στιγμή 0 → t2 η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται συνεχώς.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου