Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ – Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μια άσκηση μαθητή.


Δίνεται η παρακάτω συνδεσμολογία αντιστατών, για την οποία γνωρίζουμε τα εξής:
 

·        Η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι
r = 2 Ω.
·        Οι γραφικές παραστάσεις  (V I) για τους R1 και R4 είναι οι ακόλουθες.

(Η τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τους R1 και R4 αντίστοιχα θεωρείστε ότι είναι αυτή που φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα)

·        To πηλίκο των θερμοτήτων που εκλύονται από τους R2 και R3 σε χρόνο Δt είναι Q2/Q1=4 .
·        Η αντίσταση του R5 είναι διπλάσια από εκείνη του R1.

Α. Να γίνει η χαρακτηριστική καμπύλη της πηγής.

Β. Να υπολογίσετε τη τάση που εφαρμόζεται στα άκρα των R2 και R3 αντίστοιχα.

Γ. Να υπολογίσετε την αντίσταση κάθε αντιστάτη.

Δ. Να υπολογίσετε την ισχύ που καταναλώνει το δίπολο ΑΒ, καθώς και τη
     θερμότητα που εκλύεται από αυτό σε Δt’ = 1/6 min.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου