Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Από το διάγραμμα της ταχύτητας…

Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή τ=0, δέχεται την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμη F, μέχρι τη στιγμή t1 =5s. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή t2=7s όπου σταματά.
i) Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου.
ii) Αν το σώμα έχει μάζα m=2kg, να βρεθούν:
α) Το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F.
β) Το έργο της δύναμης F.
Δίνεται g=10m/s2.
 ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου