Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Κίνηση σε λείο επίπεδο με την επίδραση δύο δυνάμεων.

Ένα σώ­μα μά­ζας 2kg κι­νεί­ται σε λεί­ο  ο­ρι­ζό­ντιο ε­πί­πε­δο, με την ε­πί­δρα­ση 2 ο­ρι­ζο­ντί­ων δυ­νά­με­ων F1=4N προς τα δε­ξιά και F2 =10Ν προς τ' α­ρι­στε­ρά. Σε μια στιγ­μή t0=0 έ­χει τα­χύ­τη­τα υ0=12m/s προς τα δε­ξιά.
i) Ποια πρόταση είναι σωστή:       
α) Η επιτάχυνση του σώματος είναι προς τα δεξιά.    
β) Το σώμα θα κινηθεί αμέσως προς τ’ αριστερά.      
γ) Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας έχει μέτρο 3m/s/s.   
δ) Η αδράνεια του σώματος θα μικρύνει αν καταργηθεί η δύναμη F2.
ii) Η  τα­χύ­τη­τά του τη στιγμή t1=2s είναι:          
α. 2 m/s .              β. 6 m/s.              γ. 8 m/s.       δ. 12 m/s.
iii)  Αν τη στιγμή t1=2s στα­μα­τά να α­σκεί­ται η δύ­να­μη F1, τότε:
α)  Θα αυξηθεί η αδράνεια του σώματος.       
β) Το σώμα θα κινηθεί για λίγο ακόμη και μετά θα σταματήσει.       
γ) Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας θα αλλάξει.   
iv)  Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t2=6s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου