Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Δύναμη και επιτάχυνση

Ένα παιδί εκτοξεύει από κάποιο ύψος, μια μπάλα οριζόντια και στο σχήμα δίνονται τρεις θέσεις της μπάλας, κατά την κίνησή της . 
Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στην μπάλα και την επιτάχυνσή της για τις θέσεις αυτές.
Αντίσταση του αέρα δεν υπάρχει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου