Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Θέση-μετατόπιση-ταχύτητα στην ΕΟΚ. Ένα test.

Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και στο διάγραμμα  δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο.
i ) Να συμπληρωθούν τα κενά στο παρακάτω κείμενο:
Τη χρονική στιγμή t=0s το αυτοκίνητο βρίσκεται στη θέση …………. ενώ για t=5s στη θέση ……….. Η μετατόπισή του από 0s-5s είναι …………….. ενώ από 7s-10s είναι ……………….
ii) Να σημειώστε πάνω στο παρακάτω σχήμα τη θέση του αυτοκινήτου τις χρονικές στιγμές t1=6s και t2=10s (σημεία Α και Β). Σχεδιάστε επίσης πάνω στο σχήμα τη μετατόπιση του αυτοκινήτου στο παραπάνω χρονικό διάστημα.
iii)  Να  βρεθεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου από:
     α)  0-5s.
     β)  7s-10s.
iv) Να βρεθεί η μετατόπιση του αυτοκινήτου από τη στιγμή t1=7s μέχρι τη στιγμή t2=8,4s, καθώς και η θέση του τη  στιγμή t2;  Ποια χρονική στιγμή το αυτοκίνητο περνά από τη θέση x2=4m.
Μονάδες 20+15+20+45=100
Και οι απαντήσεις, για ικανοποίηση του ανώνυμου φίλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου