Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Μέση και στιγμιαία ταχύτητα.

Δύο εφαρμογές για εξάσκηση.
1) Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και στο διάγραμμα δίνεται η θέση του  σε συνάρτηση με το χρόνο.
i) Ποια η ταχύτητα του σώματος τις χρονικές στιγμές:
α)  t1= 1s       β)       t2=2s   γ) t3=3,5s  και t4=5s.
υ1=………    υ2= …………..υ3=………….υ4= ………
ii)  Να βρεθεί η μέση ταχύτητα του σώματος:
α) από 0-4s              β) από 0-6s.
iii) Να βρεθεί η μετατόπιση και το διάστημα που  διένυσε το σώμα στο χρονικό διάστημα  από 0-6s.

2)  Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.
i) Ποια η ταχύτητα του σώματος τις χρονικές στιγμές:
α) t1=0s β) t2=4s        γ) t3=8s                  δ) t4=10s     ε) t5=20s
υ1=………    υ2= …………..υ3=………….υ4= ……… υ5= …..
ii) Να βρεθεί η μέση ταχύτητα του σώματος στα χρονικά διαστήματα:
α) Από  0-3s              β) Από 5s-15s           γ) από 0-10s
δ) Από 10s-25s          δ) Από 0-25s

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου