Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Εκεί που ήμουν θα είμαι πάλι

Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται παράλληλα σε ευθύγραμμο δρόμο. Τη χρονική στιγμή t=0 το x0,1=0 έχοντας αλγεβρική τιμή ταχύτητας υ0,1=20m/s και αλγεβρική τιμή επιτάχυνσης α1= –2m/s2. Αντίστοιχα το αυτοκίνητο Β ξεκινά από τη θέση x0,2 =210m έχοντας αλγεβρική τιμή ταχύτητας υ0,2= –30m/s και επιτάχυνσης α2= 3m/s2. Θεωρείστε ως θετική φορά την δεξιά.
αυτοκίνητο Α βρίσκεται στη θέση
α) Να βρείτε την εξίσωση ταχύτητας και θέσης για κάθε αυτοκίνητο.
β) Να βρείτε τη στιγμή και τη θέση του κάθε αυτοκινήτου όταν αλλάζει η κατεύθυνση κίνησης για κάθε όχημα.
γ) Να βρεθεί η στιγμή και η ταχύτητα του κάθε σώματος όταν τα αυτοκίνητα συναντηθούν.
δ) Να γίνει το διάγραμμα της ταχύτητας και της θέσης για κάθε κινητό μέχρι τη στιγμή t1=20s.
ε) Διαδραστική εφαρμογή.

Οδηγίες για το αρχείιο flash : 1.Πάμε στο τέλος και βλέπουμε ένα λευκό πλαίσιο
2. Όταν βάζουμε τον κέρσορα πάνω θα βγει ένα χεράκι, πατάμε και στο μήνυμα που θα βγει πατάμε play.
3. Αν πάμε πάνω στα αυτοκινητάκια ρυθμίζουμε ταχύτητες, θέσεις κτλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου