Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Εξετάσεις στη Φυσική Α’ λυκ. 2017

Η ταχύτητα ενός σώματος μάζας Μ=120 Kg, που ολισθαίνει σε οριζόντιο ευθύγραμμο δρόμο x’x μεταβάλλεται σε σχέση με το χρόνο όπως φαίνεται στο σχήμα.Τη χρονική στιγμή t = 0 διέρχεται από τη θέση x0 = 0m, κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση,ενώ πάνω του δρά δύναμη F παράλληλα με την διεύθυνση της κίνησής του.
Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δρόμου είναι μ = 0,2 και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2
Δ1. Να υπολογίσετε την τριβή μεταξύ σώματος και δρόμου. 
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F κατά τα χρονικά διαστήματα 0-5s, 5s-10s, 10s-15s; 
Δ3. Να προσδιορίσετε την θέση του σώματος την χρονική στιγμή t2 = 10s. 
Δ4. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F κατά το διάστημα 0 – 15s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου