Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

Ποια στιγμή να καταργήσω την δύναμη;

Μικρό σώμα μάζας m = 5 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο.  Η τριβή ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του οριζόντιου επιπέδου έχει μέτρο 20 Ν. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 s ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F μέτρου ίσο με 50 Ν με την επίδραση της οποίας το σώμα αρχίζει να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο. Δίνεται ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/ s2. Να υπολογίσετε:
α. το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα,
β. το ρυθμό μεταβολής της θέσης την χρονική στιγμή t1 = 2 s,
γ. την χρονική στιγμή t2 που πρέπει να καταργήσουμε την δύναμη F ώστε το σώμα να σταματήσει την χρονική στιγμή t3 = 15 s
δ. την μέγιστη ταχύτητα κατά την διάρκεια της κίνησης και την συνολική μετατόπιση.

Πατήστε την εικόνα για την λύση.

    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου