Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Μα τι κίνηση κάνει επιτέλους αυτό το κινητό;


Ένα αυτοκίνητο που κινείται σε άξονα έχει ταχύτητα 
υ0 = +15 m/s και τη στιγμή t0 = 0 περνάει από τη θέση 
χ0 = 0. Με την ταχύτητα υ0 κινείται για 5 s και στη συνέχεια κινείται με επιτάχυνση -3 m/s2 για το χρονικό διάστημα 5 s – 15 s. Τέλος για το χρονικό διάστημα 15 s – 25 s επιταχύνεται με επιτάχυνση 1,5 m/s2.
α) Να γίνει το διάγραμμα α→t
β) Να βρείτε τη θέση του αυτοκινήτου και την ταχύτητα στο τέλος κάθε φάσης της κίνησης.
γ) Ποιο είναι το συνολικό διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο;
δ) Να γίνουν τα διαγράμματα χ→t και υ →t.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου