Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις.

Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο κινούνται αντίθετα δύο αυτοκίνητα Α και Β. Τη στιγμή t0=2s τα αυτοκίνητα έχουν ταχύτητες  υ1=20m/s και υ2=-6m/s, ενώ τη χρονική στιγμή t1=5s οι ταχύτητες έχουν γίνει υ1΄=5m/s και υ2΄=-15m/s (θετική κατεύθυνση προς τα δεξιά). Οι ταχύτητες μεταβάλλονται με σταθερούς ρυθμούς (ομαλά).
i) Για το παραπάνω χρονικό διάστημα να υπολογιστούν:
α) Η μεταβολή της ταχύτητας κάθε αυτοκινήτου.
β) Οι επιταχύνσεις των αυτοκινήτων.
γ)  Να σχεδιάστε στον διπλανό πίνακα ένα διανυσματικό διάγραμμα (όπως παραπάνω), στο οποίο να εμφανίζονται για κάθε αυτοκίνητο, οι ταχύτητες, η μεταβολή της ταχύτητας και η επιτάχυνση. Τι κάνουν τα παραπάνω αυτοκίνητα, «επιταχύνονται» ή «επιβραδύνονται» και γιατί;
δ) Να υπολογιστεί η μεταβολή της ταχύτητας κάθε αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα από t2=3,2s έως τη στιγμή t3=4s.
ii) Να γράψετε τις εξισώσεις για τις ταχύτητες των αυτοκινήτων, σε συνάρτηση με το χρόνο (υ-t).
iii) Ποια χρονική στιγμή τα δύο αυτοκίνητα κινούνται με ίσες κατά μέτρο ταχύτητες;
ήΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου