Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Η κίνηση ενός σώματος πάνω σε ένα τραπέζι.

Στην κορυφή Α ενός ορθογώνιου τραπεζιού ηρεμεί ένα μικρό σώμα μάζας m=0,5kg. Σε μια στιγμή δέχεται δυο σταθερές δυνάμεις, όπου η πρώτη F1 έχει μέτρο F1=0,8Ν και κατεύθυνση προς την κορυφή Β και η δεύτερη F2=0,6Ν με κατεύθυνση προς την κορυφή Δ.
Το αποτέλεσμα της δράσης των παραπάνω δυνάμεων, είναι το σώμα να κινηθεί και μετά από 1,5s να φτάσει στην απέναντι κορυφή Γ του τραπεζιού. Το σώμα δεν παρουσιάζει τριβή με το τραπέζι, ενώ g=10m/s2.
i)  Να βρεθεί το μέτρο και η κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα.
ii) Να υπολογιστεί η διαγώνιος ΑΓ του τραπεζιού.
iii) Να βρεθούν τα μήκη των πλευρών ΑΒ και ΒΓ του τραπεζιού.
iv) Για την παραπάνω μετακίνηση του σώματος να βρεθούν:
α)  Το έργο κάθε δύναμης και το έργο της συνισταμένης δύναμης.
β)  Η (στιγμιαία) ισχύς κάθε δύναμης και η ισχύς της συνισταμένης, τη στιγμή που το σώμα φτάνει  στην κορυφή Γ του τραπεζιού.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου