Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗ

Σώμα μάζας m = 5 kg βρίσκεται ακίνητο, σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική t0 = 0 ασκείται στο σώμα οριζόντια δύναμη μέτρου F1 = 10 N. Τη χρονική στιγμή t1 η δύναμη F1 παύει να ενεργεί στο σώμα, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να ασκείται σ’ αυτό δύναμη μέτρου F2 = 2 N προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το σώμα τελικά σταματά αφού διανύσει συνολικά διάστημα S = 384 m.
α. Να βρείτε τις επιταχύνσεις του σώματος στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.
β. Να προσδιορίσετε τη χρονική στιγμή t1 και τον συνολικό χρόνο κίνησης του σώματος
γ. Να υπολογίσετε το διάστημα που διανύει το κινητό σε κάθε είδους κίνηση.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου