Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Ποιο είναι το σύστημα;

Στο διπλανό σχήμα το σώμα Α, μάζας Μ=2m, συγκρατείται σε ορισμένο ύψος, δεμένο στο άκρο τεντωμένου νήματος, σταθερού μήκους, το οποίο διέρχεται από μια αβαρή τροχαλία, στο άλλο άκρο του οποίου έχει προσδεθεί ένα σώμα Β μάζας m.
Σε μια στιγμή αφήνουμε ελεύθερα τα σώματα να κινηθούν.
i) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με τις τιμές της κινητικής και δυναμικής ενέργειας κάθε σώματος, καθώς και της μηχανικής ενέργειας.
Θέση
ΚΑ
UΑ
ΚΒ
UB
Ε
Αρχική
0
150J
0
0

(1)


12J


(2)75J

ii) Η μηχανική ενέργεια διατηρείται για το σύστημα:
α) Σώμα Α-Γη,     β) Σώμα Α- σώμα Β   γ) Σώμα Α- σώμα Β – Γη.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Τριβές και αντιστάσεις από τον αέρα δεν υπάρχουν, ενώ g=10m/s2.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου