Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Πειραματική διάταξη του Joule.

Δίνεται η πειραματική διάταξη του σχήματος, όπου στο δοχείο με θερμομονωτικά τοιχώματα, περιέχεται νερό μάζας 200g  σε θερμοκρασία 14,73°C. Αφήνουμε ένα σώμα μάζας 2kg να πέσει από ύψος h=2m, το οποίο φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα υ=1m/s, ενώ η περιστροφή των μεταλλικών δακτυλίων αναδεύει το νερό. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία 10φορές.
Ποια είναι η τελική θερμοκρασία του νερού;
Δίνεται, ότι η τροχαλία είναι αβαρής, g=10m/s2, η ειδική θερμότητα του νερού c=1cal/g∙°C, ενώ 1cal=4,18J.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου