Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Μια σταθερή και μια μεταβλητή δύναμη.

Ένα  σώμα μάζας m=2kg αρχίζει να κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ξεκινώντας από την ηρεμία, με την επίδραση δύο οριζοντίων δυνάμεων F1και F2. Η δύναμη F2 είναι σταθερή μέτρου 6Ν, ενώ η F1 μεταβλητή, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται όπως στο σχήμα.
i)  Να γίνει το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
ii) Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος και ποια η μετατόπισή του τη χρονική στιγμή t1=10s;
iii) Ποια χρονική στιγμή το σώμα αρχίζει να επιβραδύνεται;
iv) Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα του σώματος.
v) Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t2=20s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου