Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Φύλλο εργασίας-Αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων

Μικρό σώμα βρίσκεται στην αρχή Ο(0,0) συστήματος ορθογωνίων αξόνων x’Οx και y’Oy. Το σώμα αρχίζει να κινείται την χρονική στιγμή t=0 προς την θετική κατεύθυνση του άξονα x’x με σταθερή ταχύτητα u1 μέτρου 1,5m/s.
Την χρονική στιγμή t1=10s έχει μετατοπιστεί κατά Δx=………………………… δηλαδή έχει φτάσει στο σημείο Α με συντεταγμένες (…… , ……).
Την ίδια χρονική στιγμή αλλάζει κατεύθυνση κίνησης κατά 90ο και συνεχίζει την κίνηση του κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα y’y κινούμενο με σταθερή ταχύτητα u2 μέτρου 2m/s।
Φύλλο εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου