Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Κίνηση στο επίπεδο. Ένα test.

Ένα σώμα Σ μάζας 10kg ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Κάποια στιγμή t=0,  ένας άνθρωπος του ασκεί μέσω νήματος μια δύναμη μέτρου F=10Ν, όπως στο σχήμα, όπου για τη γωνία θ δίνονται  ημθ= 0,6  και συνθ= 0,8 ενώ g=10m/s2.
i)  Αναλύστε το δύναμη F, σχεδιάζοντας τις συνιστώσες  της πάνω στους άξονες x και y. Βρείτε τα μέτρα των δύο συνιστωσών.
Μονάδες 4
ii)  Να υπολογίστε την δύναμη που ασκεί το επίπεδο στο σώμα Σ καθώς και την επιτάχυνση του σώματος.
Μονάδες 6
iii)  Να συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:
Η αντίδραση της δύναμης F που ασκεί ο άνθρωπος στο σώμα Σ, μέσω του νήματος, ασκείται  στ…….………………. και έχει μέτρο ……….. Ν.    
Η αντίδραση της δύναμης
Ν ασκείται στ……………………. Έχει μέτρο …….. Ν και έχει φορά προς τα ………………… 
 Μονάδες 2
iv)  Τη χρονική στιγμή t1=5s, ο άνθρωπος παύει να τραβάει το σώμα.
α) Βρείτε την ταχύτητα του  σώματος τη στιγμή αυτή
β) Υπολογίστε την απόσταση του σώματος από την αρχική του θέση τη χρονική στιγμή t2=8s;
Μονάδες 3+5=8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου