Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Το σύστημα και τα έργα


Δυο σώματα Α και Β με μάζες m1=1kg και m2=2kg συνδέονται με ιδανικό ελατήριο που έχει το φυσικό μήκος του και ηρεμούν σε οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο παρουσιάζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,3. Σε μια στιγμή (t=0) το σώμα Α δέχεται ένα στιγμιαίο κτύπημα με αποτέλεσμα να αποκτήσει αρχική ταχύτητα υ01=10m/s στην διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου με  αποτέλεσμα το ελατήριο να επιμηκύνεται. Αφού το σώμα Α διανύσει απόσταση x1=2m, τη στιγμή t1, η ταχύτητά του μηδενίζεται στιγμιαία. Την ίδια στιγμή το σώμα Β έχει μετατοπισθεί κατά x2=0,4m, έχοντας αποκτήσει ταχύτητα υ2=3,5m/s.
i) Πόση ενέργεια δόθηκε στο σύστημα με το κτύπημα;
ii) Να υπολογιστούν τα έργα των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα Α από 0-t1. Τι μετράνε τα παραπάνω έργα;
iii) Να υπολογιστούν τα αντίστοιχα έργα των δυνάμεων που ασκούνται στο Β σώμα, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Τι μετράνε τα παραπάνω έργα;
iv) Κατά το διάστημα αυτό, το ελατήριο κέρδισε ή έχασε ενέργεια; Πόση είναι η ενέργεια αυτή;
Δίνεται g=10m/s2.
ή
Το σύστημα και τα έργα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου