Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Δυο δυνάμεις και η κίνηση του σώματος.


Σε λείο οριζόντιο επίπεδο και στην κορυφή ενός τετραγώνου ΑΒΓΔ ηρεμεί ένα σώμα. Σε μια στιγμή δέχεται τις οριζόντιες δυνάμεις F1 και F2, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8.
i) Αν F1=6Ν και F2=10Ν:
 Α)  το σώμα θα κινηθεί στη διεύθυνση:
α) ΑΒ,   β) ΑΓ,   γ) ΑΔ,  δ) ΑΕ.
 Β) Αν το σώμα έφτανε στο Α με ταχύτητα υο, όπως στο δεύτερο σχήμα και δεχόταν τις παραπάνω δυνάμεις, τότε:
 α) θα εκτελούσε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
 β) Η κίνηση του σώματος δεν θα είναι ευθύγραμμη.
ii) Αν F1=7Ν και F2=5Ν ενώ υ=0, το σώμα θα κινηθεί στη διεύθυνση:
α) ΑΒ,   β) ΑΓ,   γ) ΑΔ,  δ) ΑΕ.
iii) Το σώμα φτάνει στην κορυφή Α με ταχύτητα υο και στη θέση αυτή, ασκούνται πάνω του οι δυνάμεις του τρίτου σχήματος.
Να περιγράψετε την παραπέρα κίνηση του σώματος, αν:
  F1=14Ν, F2=10Ν, F3=8√2Νκαι ημφ=συνφ=√2/2.
ή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου