Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

Μια σύγκρουση και οι κινητικές ενέργειες

   

Μια σφαίρα Α μάζας 2kg κινείται με ταχύτητα υ1=2m/s σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε μια στιγμή συγκρούεται με μια άλλη σφαίρα Β. Μετά την κρούση η σφαίρα Α έχει κινητική ενέργεια 5J.

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, δίνοντας και σύντομες δικαιολογήσεις.

i) Η κινητική ενέργεια της σφαίρας Α αυξήθηκε.

ii) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας της σφαίρας Α είναι ίση με 1J.

iii) Στη διάρκεια της κρούσης στη σφαίρα Α ασκήθηκε μια δύναμη F1, από την σφαίρα Β. Το έργο της δύναμης αυτής είναι αρνητικό.

iv)  Η αντίδραση F2 της παραπάνω δύναμης F1, ασκείται στην σφαίρα Β. Το έργο της F2 στη διάρκεια της σύγκρουσης μπορεί είναι ίσο με 1J.

v) Η σφαίρα Β πριν την κρούση ήταν ακίνητη.

vi) Σε όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης η δύναμη F1 μπορεί να είναι αντίθετη της ταχύτητας της σφαίρας Α, όπως στο σχήμα (α).

 

vii) Στη διάρκεια της σύγκρουσης μπορεί η δύναμη F1  να σχηματίζει με την ταχύτητα της σφαίρας Α γωνία θ, όπως στο σχήμα (β), όπου η γωνία θ είναι οξεία.

viii) Στη διάρκεια της σύγκρουσης μπορεί η δύναμη F1  να είναι διαρκώς κάθετη στην ταχύτητα της σφαίρας Α, όπως στο σχήμα (γ).

ix) Μπορεί η δύναμη F1 που θα ασκηθεί στη σφαίρα Α να έχει αντίθετη κατεύθυνση,  από την αρχική ταχύτητα,  όπως στο σχήμα.

Απάντηση:

ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου